Чаташтыргыч чиркейлер

  • Табигый буладан жасалган чиркей катушкасы

    Табигый буладан жасалган чиркей катушкасы

    Чаташтыргыч чиркейден коргоочу спираль бул ӨСҮМДҮК БУЛАСЫ ЖАНА САНДАЛ ЖАГЫГЫ МЕНЕН чиркейлерге каршы ЖАҢЫ КАТУШКА.

    Курамы негизинен кагаздан жана сандал дарагынын майы менен ТЕТРАМЕТРИНдин айкалышынан улам, ал дээрлик сынбайт жана чиркейлерди кайтарып, 12 саатка жакын чиркейден коргой турган жыты менен күйгүзүлгөнгө чейин көпкө чыдайт.